Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bassin zijn gespannen, ringen, springplank en -toren. Het ondiepe is door middel van een staaldraad van het diepe gedeelte gescheiden.

Om het bassin loopt een perron, dat door de zwemmers niet met schoeisel mag worden betreden, hetgeen ook onnoodig is, want uit de eraan grenzende kleedkamers, aan den voorkant ieder door een gordijn of deur afgesloten, komt men natuurlijk in badcostuum naar het bassin. Deze kamertjes betreedt men uitsluitend aan de' achterzijde, door middel van een gang, die achter de kamertjes heenloopt. Aan dien kant bevindt zich in het hokje een neerslaande bank, die tevens de deur grendelt. Ze bevinden zich soms in twee verdiepingen en zijn goed en practisch. Men vindt er een spiegeltje en een kastje met slot voor het veilig bergen van kostbaarheden.

De hallen worden door een glazen dak en door boogvensters, die in de wanden aangebracht zijn, verlicht, zoodat ook zooveel mogelijk het zonlicht er kan binnendringen.

Het interieur van zoo een zwemschool maakt gewoonlijk een aangenamen en prettigen indruk.

Voor het wasschen en drogen van het badgoed is er een wasch- en drooginrichting aan verbonden.

Het personeel bestaat uit een directeur, die gediplomeerd zwemonderwijzer is, en badknechten, die uitstekend moeten kunnen zwemmen en duiken.

De drijvende z wem-inricht in gen.

Deze zijn meestal gebouwd op pontons of vlotten, die het bassin omgeven en waarop de kleed- en andere kamertjes zijn gebouwd en eveneens de omloop.

De bassins zijn, evenals in een andere badinrichting,

Sluiten