Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liefst met een flinken stoot tegen de boei. Dan wipt zij direct over uw hoofd, waarna de armen er opgelegd worden. Hoe lastig 't ook is om zijn gedachten bij elkaar te houden, als men plotseling te water geraakt is, zoo is het toch zaak om te weten hoe men het toegeworpen reddingsapparaat moét gebruiken, daar anders elk reddingsvoorwerp doelloos wordt.

De reddingslijn met kurk.

Deze bestaat uit een 10 a 15 M. lange, dunne lün, voorzien van een groot stuk kurk (zie fig. 43b uitsl. PI. II).

De Bad-thermometer. *)

Deze is van boven voorzien van een touw en van onderen van een gewicht, waardoor hij, in 't water gelaten, zinkt en men zoodoende op elke diepte van het bassin de temperatuur van het water kan opnemen (zie fig. 43* uitsl. PI. II).

*) In verband met den eisch voor candidaten voor het diploma van den Ned. Zwembond, herinneren wij nog even aan het navolgende :

Aan thermometers neemt men twee punten waar, het vriespunt en kookpunt n.1. Tusschen deze beiden is de afstand in een aantal gelijke deelen (graden) verdeeld. Het vriespunt verkrijgt men door den thermometer te plaatsen in een bak met smeltend ijs. Het punt waarop het kwik daalt en in de buis blijft staan is het vriespunt. In den damp van kokend water rijst het kwik tot aan het kookpunt. De afstand tusschen beide punten is nu naar gelang de thermometer is van Celcius, Fahrenheit of Eeamur, verdeeld in een voor elke thermometer niet gelijk aantal graden. Namelijk bij Celsius staat het vriespunt op 0° en het kookpunt op 100°. Bij Fahrenheit daarentegen staat bij het vriespunt 32° en bij het kookpunt 212°, terwijl bij Reamur evenals bij Celsius 0° staat bij het vriespunt, doch bij het kookpunt 80°. Om nu temperaturen van de eene schaal te kunnen omzetten in die van een andere neemt men zijn toevlucht tot eenige eenvoudige formules en wel: C. = 5/4 R. F. = 9/4 R. + 32 R. = 4/5 C.

C = 5/9 (F. — 32) F. = 9/5 C. + 32 R. = 4/9 ( F. — 82)

Met behulp hiervan is dus b.v. uit te maken dat water van 12° R. = 15° C.

Sluiten