Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op twee! als 2 van den nekgreep.

Op drie! plaatsjt de redder zijn r. (1.) knie tegen den buik van den drenkeling en duwt hem achterwaarts, om los te komen (zie fig. 54b).

Vooral bij de laatste wijze is het noodig de bewegingen vlug en krachtig uit te voeren, daar men anders niet gemakkelijk uit deze omvatting loskomt en kans loopt, daarbij beiden te verdrinken.

Zijn alle leerlingen in het voorgaande voldoende geoefend, dan gaat de onderwijzer over tot het aanleeren van: het aan den wal brengen van den drenkeling.

Men kan dit op vijf verschillende manieren doen. De onderwijzer bepaalt, met welken greep men begint.

Eerste manier.

Op één! het vlug losmaken uit den greep.

Op twee! grijpen de redders de drenkeUngen bij de bovenarmen en draaien hen vlug om (zie fig. 55a).

Op drie! grijpen de redders de drenkeUngen bij het hoofd, de handen tegen hun ooren en de armen gebogen (zie fig. 55b).

Tweede manier. Op één! losmaken. „ twee! omdraaien.

„ drie! worden de drenkeUngen aan de bovenarmen vastgegrepen, de handen in ondergreep, en deze opgelicht. De drenkeUngen laten hun onderarmen los omlaag hangen (zie fig. 56).

Derde manier. Op één! losmaken. „ twee! omdraaien.

„ drie! omvatten de redders, onder de armen der drenkeUngen door, de borst van dezen en spreiden

Sluiten