Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kunstmatige ademhaling.

Het is natuurlijk niet mogelijk in het kleine bestek, dat dit werkje toelaat, meer te geven dan zeer alge. meene wenken. ) . ■ Gebeurt er een ongeluk, dan zendt men iemand naar den naastbijzijnden geneesheer of het dichtstibrjznnde ziekenhuis, tevens naar het dichtstbugelegen reddingsstation, om een reddingstouw of boei te halen. Dikwijls zal dit nog vlugger per telefoon kunnen geschieden. De redder blijft met andere helpers bij den drenkelmg en verleent hem hulp, die meestal dringend noodig is. Bedenk daarbij, dat men den drenkeling met schaadt, tevens óók, dat men, door zich te houden aan de maatregelen, welke men geleerd heeft, en door deze juist toe te passen, wellicht zijn leven kan redden.

Heeft iemand een drenkeling uit het water gehaald, dan kiest hij uit de omstanders één of twee personen, die hem behulpzaam willen zijn. Is er geen politie ter plaatse, dan laat hij, door eenige personen bijgestaan, de onnutte en soms hinderlijke omstanders op eemgen afstand verwijderen. * ™„ Aan

De drenkeling wordt nu vlug aan den kant van den weg gelegd of in een nabijzijnde schuur of huis binnengedragen. Hij mag niet gerold of geschud gorden

Zoodra een geschikte plaats is gevonden, trekt men hem de bovenkleeren uit en maakt daarvan een stevige roVdift, naargelang van de methode van kunstmatige adernhaling, welke men moet toepassen onder den rug of buik wordt gelegd. Maak broek- of rokbanden los en laat zoonoodig schoenen en kousen uittrekken.

Omtrent de bedoeling der kunstmatige ademhaling behoeven we de physiologie studeerende candidaten voor de middelbare acte Lichaamsoefeningen zeker niet nader in te lichten.

Sluiten