Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eerste manier:

Men knielt terzijde van den drenkeling neer en plaatst de handen ter hoogte van de twee onderste ribben, op den rug, zoo, dat de vingers uitgespreid zijn en de duimen dicht bij elkaar en evenwijdig aan de zijden van de wervelkolom worden geplaatst. Nu begint men een zoo groot mogelijken druk uit te oefenen. Hierdoor zal het water uit de longen door mond en neus wegvloeien (zie fig. 59 uitsl. PI. III).

Tweede manier:

Bij het liggen over de knie behoeft geen sterke druk meer uitgeoefend te worden, daar het wegvloeien van het water reeds door de drukking van het eigen lichaamsgewicht zal geschieden (zie fig. 60, uitsl. PI. III). Vaak gebeurt het, dat na deze behandeling de levensgeesten weer zijn opgewekt. Ademt hij evenwel nog niet, dan is het zaak, onverwijld tot de kunstmatige ademhaling over te gaan, en wel, zoo mogelijk, volgens de methode van Süvester.

1. Methode van Süvester.

Men gaat aan het hoofdeinde van den drenkeling met één of met beide knieën op den grond zitten, grijpt beide bovenarmen in de nabijheid der ellebogen aan en brengt ze, in gestrekte houding, langzaam naar achteren en naar boven, totdat ze aan weerszijden van het hoofd gelegen zijn en drukt ze zonder bijzondere krachtsinspanning tegen den grond (inademing, fig. 58, uitsl. PI. IID- Hierbij moet men goed luisteren of de lucht naar binnen stroomt.

In deze houding blijft men twee seconden zitten. J Na deze pauze brengt men de armen naar het lichaam

*) Teneinde te weten, dat men de bewegingen niet te haastig uitvoert, telt men langzaam Eenen-Twintig — Twee en-twxnUg.

Sluiten