Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het zwemmend redden van drenkelingen en het opwekken der levensgeesten bij schijndooden.

Dit heeft op de volgende wijze plaats. Een der leerlingen is drenkeling, de tweede redder, terwijl, zoo noodig, een derde helper is. Alle drie zijn in zwemcostuum. Later laat de onderwijzer de leerlingen kleeren aantrekken. Thans laat hij door hen de volgende gevallen practisch uitwerken.

I. Een jachtopziener loopt langs een kanaal en krijgt van een strooper een schot door zijn wang, schrikt heftig, en valt te water. Zijn collega, die hem op eenigen afstand volgt, ziet het, snelt te hulp en haalt hem schijndood uit het water. Door toepassing der kuub»inatige ademhaling worden de levensgeesten weer opgewekt. In dit geval mag echter de methode van „laborde'' niet toegepast worden.

II. Iemand, die niet zwemmen kan, glijdt op de loopplank van een schip uit, breekt een been, valt te water en zinkt onmiddellijk weg. Twee personen schieten toe, halen hem eruit en daar hij schijndood is, worden zijn levensgeesten, door kunstmatige ademhaling weer opgewekt. Hier mag niet de methode „Schafer" worden toegepast, terwijl het verwijderen van het water uit de longen volgens fig. 59, uitsl. PI. III moet gebeuren, want daarbij kan de helper het gebroken been ondersteunen.

III. Iemand met plan tot zelfmoord springt in 't water, maar neemt zijn sprong te klein en valt op een paal, die in 't water staat. Bij poging tot redden duwt hij den redder steeds van zich af, totdat deze hem eindelijk van achteren nadert en hem bij de boven-

Sluiten