Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

laarzen, kan hij 't echter niet lang volhouden en zinkt tenslotte naar de diepte. Intusschen is een goed zwemmer naar hem toegezwommen en, op de plaats aangekomen, naar de diepte gedoken. Omdat de afstand hier groot en de drenkeling zwaar is, wordt door den redder afwisselend op den rug of op zijde gezwommen (zie fig. 70, uitsl. Pl. III, en 72, uitsl. Pl. IV). Op den wal gebracht, worden de levensgeesten opgewekt. Hier kunnen alle methoden worden toegepast.

VII. Een werkman valt van een brugleuning op een ducdalf, daarna in 't water en ontwricht zijn schouder. De redder zwemt eerst om hem heen en daar hij bemerkt, dat de drenkeling heel kalm is, grijpt hij hem om de borst (zie fig. 73, uitsl. Pl. IV). Aan den wal gekomen blijkt hij bewusteloos te zijn geraakt en wordt de kunstmatige ademhaling toegepast. Dit mag niet volgens de methode „Süvester" geschieden.

VIII. Een zwemmer krijgt kramp in zijn beenen en roept om hulp. Daar er geen anderen in zijn nabijheid zijn, springt de badknecht te water en zwemt naar hem toe. Hij gebiedt den drenkeling, die zich door den armzwemslag boven heeft kunnen houden, zijn handen op zijn schouders te leggen en zwemt zoo met hem naar den kant (zie fig. 74, uitsl. Pl. IV).

Sluiten