Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK VI.

Wenken voor zwemmers-en baders.

Dr. F. A. Schrnidt te Bonn geeft de volgende „Nuttige wenken voor hen, die baden en zwemmen," die iedereen dient te weten.

1. Zij, die nog niet kunnen zwemmen, mogen zich alleen in het ondiepe bassin begeven. Zij moeten binnen de aanwezige grenslijn blijven, die het ondiepe van het diepe bassin scheidt.

Zij, die wel kunnen zwemmen, vergewissen zich toch van de diepte van het water, teneinde bij het duiken of bij het onder water zwemmen ongevallen te voorkomen.

2. Men begeve zich niet met een geheel ledige, maar ook niet met een goedgevulde maag te water. Na het middagmaal moet daarmede 2 a 3 uren worden gewacht.

3. Meer dan éénmaal per dag koud te baden is voor de gezondheid nadeelig.

4. Na inspannenden arbeid of gehouden lichaamsoefening, als turnen, wielrijden, roeien, enz., waarvan de huid transpireert, is het af te raden terstond in koud water te zwemmen of een koude douche te nemen. In dit geval is het gebruik van een lauw-warme douche of een warm kuipbad, gevolgd door een korte koude douche aan te bevelen. Men begeve zich nooit in

Sluiten