Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK VII.

Het Rugzwemmen en de „vreemde z wemwij zen".

Het rugzwemmen, dat bij het redden van drenkelingen o. a. in practijk wordt gebracht, is zeer gemakkelijk aan te leeren indien men het borstzwemmen verstaat. De meest eenvoudige rugslag bestaat in bewegingen der beenen als bij den schoolslag, terwijl men de handen op de heupen plaatst. De buiging van de beenen in de heupgewrichten worde minder sterk gedaan, terwijl men het hoofd nimmer angstvallig voorover buige! De strekking der beenen is niet in schuinbenedenwaartsche, doch zooveel mogelijk in voorwaartsche richting.

Het rugzwemmen, zooals men dit veelal op wedstrijden ziet, is een samengestelde oefening. De schoolslag-beenbeweging (zie boven) paart zich aan het gestrekt omhalen der boven (achter) het hoofd gebrachte armen. Zoodra de beenen gesloten zijn, worden de armen met gedraaide handen gestrekt naar de zijden teruggebracht. Het naar achteren (omhoog) brengen der armen geschiedt gelijk met de buig-, spreidbeweging der beenen. (Fig. 75, uitsl. pl. IV.)

Wanneer men door toepassing van den schoolslag voldoend van zijn drijfvermogen kan profiteeren, dan is 't vanzelfsprekend zich eens op zwemwijzen toe te leggen, waarmee men een meerdere snelheid bereiken kan.

Sluiten