Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De opleiding in diverse — meerendeels uit Engelsch sprekende landen geïmporteerde — vreemde slagen geschiedt in het water op aanwijzing van den instructeur, individueel.

De verdeeling der slagen is die in:

Enkele overarmslagen. Dubbele overarmslagen.

Enkele overarmslagen { Northern^iS

Grawl-Rug Spaansche slag Dubbele overarmslagen ■ trudgeon-stroke

Australische | ^ Amerikaansche l

De gewone zijslag is een schoolslag-beenbeweging, gepaard aan die van den arm, gelegen aan de tegenovergestelde zijde van die waarop men bij voorkeur zwemt. In verband hiermede wordt er aan herinnerd, dat 't aanbeveling verdient op de rechterzijde te zwemmen, teneinde het hart van overbodigen druk te ontlasten. Op de rechterzijde zwemmend wordt de linkerarm, zoodra de beenen gebogen zijn, van uit de aan de zijde aangesloten houding op- en voorwaarts gebracht. Inmiddels zijn de beenen gesloten en wordt de arm nagenoeg gestrekt, bezijden het hoofd komend met de naar buiten gedraaide handpalm in het water geplaatst en vervolgens beneden- en achterwaarts gebracht (getrokken). (Fig. 76a en b, uitsl. pl. IV.)

De Northern-Kick is een enkele overarmslag als de vorige, gebonden aan de trudgeon-beweging der beenen. Aan deze been-beweging hebben we de noodige aandacht te wijden. Zij herinnert eenigszins aan die van de beenen van een schaar, vandaar den naam s c h a a r-been-b e w e g i n g.

Sluiten