Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In de houding hangend aan eenig vlak is deze schaarbeweging voor te bereiden. (Zie figuur 78, u. P. IV). In het water ga men op éene zijde liggen, met de hand de bassintrap vasthoudend.

Op de figuur ziet men, dat in de uitgangshouding het bovenste been de flauw voorwaarts geheven positie aanneemt, terwijl het onderbeen van het onderste been rechthoekig gebogen is. Aan de uitsluitende beweging van het onderbeen, waarbij het bovenbeen gefixeerd blijft in het heupgewricht, alsmede aan het volkomen gestrekt bewegen van het bovenste been dient volle aandacht te worden geschonken. De voeten, die bij het sluiten der beenen gestrekt worden, zijn het reeds in de uitgangshouding. Het sluiten der beenen nu bestaat in het krachtig strekken van het onderste been tegelijk met een — eveneens zonder zijwaarts afwijken — in den loodrechten stand terugbrengen van het bovenste been. Hierna volgt het openen der beenen, dat langzaam geschiedt, met gebogen voeten, tot de uitgangshouding weder is aangenomen.

Evenals bij den gewonen zijslag, wordt de arm bij de Northern-Kick boven water gebracht en met krachtigen ruk van voren naar achteren bewogen. Dit doorhalen van den arm gaat gepaard aan het sluiten her beenen. (Fig. 77, u. P. IV.)

De Crawl-Rug is de rugslag voor den enkeling. Met zeer weinig succes wordt dezen slag ten onzent, in tegenstelling met in het buitenland, toegepast. Hij is; zeer vermoeiend in den beginne en de studie er van eischt een engelengeduld. (Fig. 79, u. P. IV.)

De wereld-kampioen Hebner zwom schijnbaar zonder veel inspanning op de Olympische Spelen Stockholm 1912, in 1 m. 204/6 sec. de 100 M. met dezen slag.

De onderbeenen worden onafhankelijk van het tempo* van de arm-bewegingen snel beurtelings gestrekt en gebogen. De dijen blijven aangesloten, de beweging van de onderbeenen is pl. m. 20 c.M.; bedoeld wordt de

Sluiten