Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

brengen wordt steeds bedoeld over het water heen. Wij herinneren nog eens aan het draaien van de hand met de palm naar buiten.

Bij de ademhaling wordt veelal de wenk gegeven bij het doortrekken van den bovensten arm in te ademen, en uit te blazen bij den aanvang van de beweging van den ondersten arm. Fig. 81, u. P. IV.)

Australische Crawl.

Deze slag, die bij voorkeur voor den korten afstand gebezigd wordt, bestaat in het maken eener verkorte overarmslag, waarbij de armen inplaats van zuiver naar voren, iets meer op zij worden ingebracht en doorgehaald en daarbij verkort tot aan de heup. Deze slag is, in tegenstelling met den trudgeon en Spaanschen slag, een zuivere borstslag, evenals de Amerikaansche crawl. Bij het omlaag brengen van den bovensten arm wordt snel het hoofd gedraaid en ingeademd (meestal na 2 of 3 slagen). Het. uitademen heeft plaats bij het naar voren brengen van den ondersten arm.

De beenenbeweging bestaat in het beurtelings strekken en buigen van de onderbeenen, waarbij de dijen aangesloten blijven. De bewegingsomvang dier onderbeenen is als bij den crawl-rugslag aangegeven.

De Australische crawl is in zijn geheel:

1 . doorhalen van den linkerarm, strekken van het rechterbeen;

2°. doorhalen rechterarm, strekken linkerbeen. (Fie. 82, u. P. IV.)

Amerikaansche Crawl.

Bij den Amerikaanschen crawl is de armbeweging en de ademhaling aan zijn voorganger gelijk.

Bij de beweging der beenen echter wordt geen rekening gehouden met die der armen. Naarmate men

Sluiten