Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over krachtige armen of beenen beschikt late men deze krachtiger en sneller werken, onafhankelijk van het tempo der minder krachtige ledematen.

Er is bereids op gewezen, dat de opleiding in de genoemde en beschreven vreemde zwemwijzen individueel is. In het ondiepe bassin oefene men onder toezicht, hangend aan een trapje, een scheidingslijn of anderzins, de beenbeweging. In de gebukte houding is 't gemakkelijk de armbewegingen aan te leeren. Een niet geringe moeilijkheid levert voor de meesten de ademhaling op. Waar verschillende zwemmers bij toepassing dezer slagen zoo verschillend ademhalen, gaat het niet aan ten dezen opzichte een bindend voorschrift te geven.

Sluiten