Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De beide Slaapbeenderen, welke deelnemen aan de vorming van den zijwand en basis van den schedel, bezitten een naar binnen gekeerd horizontaal deel, „rotsbeen" genaamd, dat het gehoororgaan bevat.

Het Wiggebeen ligt voor zijn grootste deel aan den sehedelbasis, het is geplaatst tusschen de horizontale deelen van het voorhoofdsbeen, van de slaapbeenderen en van het achterhoofdsbeen.

Het Zeefbeen neemt deel aan de vorming van schedel-, neus- en oogholte. Het horizontale deel is door talrijke gaatjes doorboord en geeft de reukzenuw toegang op weg naar het neusslrjmvlies.

De loodrechte beenplaat van dit been vormt het grootste deel van de beenige neusscheiding.

De Aangezichtsbeenderen worden verdeeld in:

de Bovenkaaksbeenderen,

de Gehemeltebeenderen,

de Neusbeenderen,

de Traanbeenderen,

de onderste Neusschelpen,

de Jukbeenderen,

het Ploegbeen,

de Onderkaak.

De genoemde beenderen omsluiten verschillende holten en zijn, uitgesloten de onderkaak, onbeweeglijk met elkaar verbonden. De bovenkaaksbeenderen, die het beenige gehemelte vormen en door het neusuitsteeksel den zijwand van den neus, en de onderkaak, die bij de kauwbeweging een rol speelt, duiden we nog even aan, terwijl we meenen de bespreking van de overige aangezichtsbeenderen gevoeglijk achterwege te kunnen laten, wijl de kennis ervan ons voor den a.s. zwemonderwijzer niet bepaald noodig voorkomt.

Het Rompskelet.

Dit bestaat uit de beenderen die de wervelkolom

Sluiten