Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zooals bereids is medegedeeld, hechten de spieren zich aan de beenderen. Hun inplanting heeft meestal plaats aan een verhevenheid, een knobbel, een kam of anderszins, dus aan eenige verhevenheid, die haar meerdere ontwikkeling dankt aan den trek, welke er op is uitgeoefend. Beenderen die veel teekening bezitten, zijn het kenmerk van het individu dat een veelvuldig gebruik zijner spieren heeft gemaakt.

De gewrichten, die, naar den aanleg van hun bouw, bewegingen der skeletstukken ten opzichte van elkaar toestaan, worden omsloten door een Kapsel, bestaande uit strakke band(bindweefsel)vezelen, welke het contact der beeneinden bevordert.

Wij weten dus thans goed, dat onze willekeurige bewegingen ontstaan in het centrum van onzen Wil (hersenen). Deze wilsprikkel plant zich door het ruggemerg voort naar de beweegzenuwen, welke hare uitloopers bezitten in de spieren, waarop een samentrekking van spieren ontstaat, met het gevolg, dat een beweging in een of meerdere gewrichten tot stand komt.

Een andere groep van verrichtingen, welke alleen aan mensch en dier eigen is (Animale verrichtingen) is die onzer zintuigen. Alle andere functies worden vegetatieve genoemd, omdat ook de planten er deel aan hebben.

Het bloed is besloten in een stelsel van kanalen: van

Animale Verrichtingen

1. Die onzer willekeurige

Vegetatieve Verrichtingen

bewegingen 2. Die onzer zintuigen

1. Sapomloop

2. Ademhaling

3. Spijsvertering

4. Opslorping

5. Af- en Uitscheiding

6. Voortplanting

Sluiten