Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

slagaders, van aders en haarvaten. De haarvaten, die microscopisch klein zijn, stellen de takken voor van de slagaders en de wortels van de aders. Het bloed, dat in dienst staat van zoovele functies, wordt in beweging gehouden door het Hart, het centraal-orgaan van den bloedsomloop. .

Het hart, dat in de linker borsthelft gelegen is, bestaat uit twee bovenste- en twee onderste helften, resp. Boezems en Kamers geheeten, waaruit (in) verschillende buizen komen en gaan. De slagaders hebben tot taak, het zuurstofrijke bloed voor de weefsels aan te voeren, de aders daarentegen brengen het met vele verbrandingsproducten bezwangerde bloed naar het hart terug. In den z.g. kleinen bloedsomloop bevatten de slagaders zuurstofarm en de aders zuurstofrijk bloed.

Het Maag- en Darmkanaal met de Lever en de Alvleeschklier als hulporganen, is de werkplaats voor de Spüsvertering, zijnde eene functie, waardoor het voedsel geschikt wordt gemaakt tot opname in het bloed.

Het spijskanaal begint met de mondholte, waarin de tanden en kiezen, dienende tot het vermalen van het voedsel, geplaatst zijn, 32 in getal, onderscheiden in 20 kiezen (maaltanden), 4 hoek- en 8 snijtanden. Door de keelholte komen we in den Slokdarm, welke in de Maag, een zakvormig orgaan, uitloopt. Hierin verblijfthet voedsel korteren of langeren tijd, waarna het zich in den darm uitstort. Dit darmencomplex, dat zeer kronkelend verloopt, bestaat, van de maag uit gerekend in een tot 5 a 6 Meter lange Dunne-darm, gevolgd door een 1 M. a 1.50 M. lange dikke darm. Door tusschenkomst van de werkzaamheid der in en gedeeltelijk buiten den darmwand gelegen klieren worden de in de darmholte aanwezige voedselbestanddeelen al-

Sluiten