Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

draai om de breedte-as, waarbij aangevangen wordt uit den rugw. stand op de teenen met voorwaarts geheven armen. Bij het in het water komen dienen de armen aangesloten te worden. De salto achterwaarts wint aan fraaiheid, wanneer de as, waarom gedraaid wordt, door de schouders loopt.

De genoemde Handstand-afsprongen, de Zweefduiken en de Salto's kunnen bij voldoende geoefendheid tevens van de 3 M.-plank gedaan worden.

Oefeningen in het ophalen van voorwerpen, bordjes duiken, enz. De oefeningen in het ophalen van voorwerpen, welke vele in getal zijn, hebben hun nut als, en passen in het kader der reddingsoefeningen. Het zeer eenvoudige bordjesduiken bevordert reeds in ruime mate het vertrouwen van den zwemmer in het water, vooral noodig voor hem, die nog eens in- de gelegenheid komen zal zijn zwemkunst in dienst van de menschlievendheid aan te wenden. De voor dit doel gebezigde voorwerpen zijn wit geschilderd en worden ten getale van pl.m. 10 in het water geworpen en, indien mogelijk, in éen excursie opgehaald. Aan deze oefening sluit zich aan het opduiken van gevulde zakken (zand), van de reddingspop etc.

Wedkampen en Spélen. Het race-zwemmen, waarvan men de gevaren* voor jeugdigen niet over het hoofd zie, wordt beoefend op kortere en langere afstanden. Tot de korte afstanden behoor en die tot 300 M.; tot en met 600 M. zouden we geschikt middelbare- kunnen noemen, terwijl boven 600 M. lange afstanden zijn voor den zwemmer. Hoe 't „ausdauer" te oefenen is, blijkt wel uit verrichtingen als Ouderkerk—Amsterdam (10 K.M., la traversée de Paris a la nage, 24 K.M.wpdstrijden op de Theems en niet te vergeten Webb's en Burgess' Kanaal-prestatie! Bij het race-zwemmen op zwemschoolbanen worden boeien gebezigd, welke

Sluiten