Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bal een dubbele overarmslag (liefst de snelle „crawl") te bezigen. Verder is 't nu zaak een vast en zuiver center- en goal-schot te krijgen, hetgeen echter nooit beter dan in gemeenschap, n.1. door oefenwedstrijden, te verkrijgen is.

Het Waterpolospel. Het waterpolospel wordt door twee maal 7 spelers gespeeld. Deze stellen zich op de volgende wijze onder, achter en naast de doellat op

vóór het aanvangssignaal van den scheidsrechter. Heeft de referee het signaal tot den aanvang gegeven, dan kiezen de spelers zoodanig stelling, dat 3 spelers in de voorhoede zijns 3 achterwaartechen steunen den keeper, waarvan de middelste de "spil" van het 7-tal uitmaakt.

Doelen en ander materiaal. Het midden van het speelveld, dat minstens 18 M. lang is, wordt, evenals de 2 M. en de 4 M. lijn aangegeven door linten, aan de zijgrenzen van het speelterrein bevestigd. Het water is tenminste 90 c.M. diep, terwijl de doelpalen, 3 M. uit elkaar staand, een dwarslat bezitten, welke 90 c.M. boven den waterspiegel moet zijn wan-

Sluiten