Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worp van de tegenpartij op de plaats waar de fout gemaakt is. Gedurende het nemen dier worp blijven de andere spelers op hun plaats.

Strafworp. Een strafworp wordt toegekend aan een speler, die 4 M. binnen de doellijn een opzettelijke fout begaat. Van uit een willekeurig gekozen punt neemt de speler de strafworp (penalty) van de 4 Mlijn; de maker van de opzettelijke fout binnen het strafschotgebied verlaat 't water tot een doelpunt is gemaakt.

Hoek- en doelworp. Een hoekworp wordt toegekend aan de tegenpartij, wanneer een tegenstander den bal over eigen doellijn werpt. Deze vrije hoekworp wordt genomen van af het punt waar de 2 M.-lijn de zijgrens van het speelterrein raakt. Een vrije doelworp wordt toegekend, wanneer de aanvallende partij de bal over de doellijn werpt, aan den vijandelijken doelverdediger. Een vrije worp wordt nog toegekend wanneer een speler de bal over de zijgrens van het speelterrein werpt, aan dien tegenstander, het dichtst nabij het punt waar de bal het speelterrein verliet, zich bevindende.

Speeltijd. De speeltijd, door den N. Z. B. ingesteld, is voor wedstrijden 1ste klasse tweemaal 7 minuten zuiver spel met 3 min. rust; voor He klasse ontmoetingen is de duur meestal tweemaal 5 minuten. Oogenschnnlijk is deze speeltijd zeer kort, doch 't valt inderdaad niet mede een polo-match te spelen, waarvan de duur — meegerekend de tijd, welke verloren gaat door fouten of geschillen — in doorsnee wel een half uur is. Het spel stelt zeer hooge eischen aan de longen der spelers. Er is veel oefening voor noodig om een dragelijk figuur te maken in een 7-tal, waar 't er meer dan bij eenig ander spel op aankomt slagvaardig te zijn en tegenweer te bieden aan „trucs", waarvan 't spel inderdaad een aaneenschakeling is.

Sluiten