Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

e. Verklaring, hoe het materieel, dat bij het lesgeven gebruikt wordt, behoort te zijn ingericht;

f. eenige kennis van thermometerschalen;

g. eenige kennis van de ligging der voornaamste organen van het menschelijk lichaam;

h. bekendheid met de meest voorkomende gevallen, waaronder baden en zwemmen moet ontraden worden (met het oog op maaltijden, temperatuur, enz.);

i. verklaring van enkele manieren om een drenkeling op het droge te brengen.

B. Practisch gedeelte.

Bij het practisch gedeelte moeten de candidaten:

a. eene proefles geven in het zwemmen:

b. blijk geven goed vertrouwd te zijn met borstzwemmen, rugzwemmen en duiken en in het algemeen in het water een behoorlijke vrijheid en gemakkelijkheid van beweging te bezitten;

c. het bewijs leveren, gekleed te water te kunnen gaan en een drenkeling (bij het examen een pop ter grootte van een mensch) te kunnen opduiken (van een gemiddelde diepte van 3 M.) en daarmede, gekleed, een afstand van minstens 10 M. zwemmende zoo te kunnen afleggen, dat de drenkeling, indien hij nog bij bewustzijn was, zou kunnen ademhalen;

d. blijk geven eenig begrip te hebben der methode tot het opwekken der levensgeesten en die methode grondig op een drenkeling te kunnen toepassen.

Sluiten