Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

regeld bleven werken, zij het met een nog altijd te gering aantal leerlingen.

Door samenwerking van het Bondsbestuur en de reeds vroeger genoemde firma Ipenbuur en van Seldam is, in 1880, de lang gekoesterde wensch naar het bezit van een eigen orgaan van het N. G. V. tot vervulling gekomen en wordt „De Turnvriend" in het Verbond welkom geheeten.

In de op Zondag 19 December 1880 te Utrecht gehouden Jaarvergadering heeft de Heer Bloembergen te kennen gegeven, dat hij geen herkiezing als bondsbestuurder wenscht. Het overige bestuur wordt herbenoemd en, in de plaats van den Heer Bloembergen, gekozen de Heer Dr. A. Bent hem Gz., te Enschede. Verder besluit deze vergadering, gezien den ongunstigen financieelen toestand van de bondskas, om in 1881, geen bondsuitvoering te geven. Tevens doet de feestkaart, tot een bedrag van ten hoogste f2.50, van turners te heffen, haar intrede in het Verbond.

Ook in 1881 treden 9 vereenigingen als gewoon lid tot het Verbond toe. Het zijn: Ajax, te Amersfoort, Sparta te Arnhem, Olympia te Franeker, het Studenten Gymnastieken Schermgezelschap „Thor" té Amsterdam, Olympia te 's-Gravenhage, Friso te Heerenveen, de Hengeloosche G. en S. V., Allébê te Winschoten en „For ever Friends" te Roermond.

Echter blijken „Uitspanning door Inspanning" te Krommenie, de Almeloosche Gymnastiekvereeniging en „Olympia" te Schiedam ontbonden, terwijl „de Eendracht" te Maastricht en „Sparta" te Hoorn Voor het lidmaatschap bedankten.

Daarbij gevoegd, dat de vereenigingen Lycurgus en Achilles te Amsterdam zich tot één geheel verbonden onder den naam van Lycurgus—Achilles, maakt dat aan het einde van 1881 het N. G. V. is samengesteld uit 54 vereenigingen met 1663 werkende en 1228 kunstlievende leden. Het aantal ondersteunende leden is nu 96 geworden.

Gedurende het zomerseizoen werden 3 uitvoeringen in

Sluiten