Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

feestcommissie in Artis, waar Prof. B. J. Stokvis de gymnasten toesprak.

Op Zondag 5 Augustus had de openbare uitvoering plaats met een bijzonder gunstigen uitslag, niettegenstaande de regen daarbij onaangename oogenblikken bezorgde. Aan die uitvoering werd deelgenomen door één Amerikaansche Verëeniging, 7 Belgische, 4 Fransche, 2 Duitsche en "66 Nederlandsche Vereenigingen.

Maandag 6 Augustus had de vereenigingswedstrijd plaats. Zij bestond uit voorgeturnde oefeningen aan ringen, Tek en barren, benevens hoogspringen, vèrspringen en gewichtenheffen. 21 Bondsvereenigingen en-de Société de gymnastique „La Fraternelle" uit Beims namen aan den wedstrijd deel.

De uitslag was dat aan 9 vereenigingen, die het vereischte aantal punten hadden behaald, een lauwerkrans en diploma kon worden uitgereikt. In volgorde van dat aantal punten waren prijswinners: 1°. „Lycurgus-Achilles", Amsterdam; 2°. „Algemeene Turnvereeniging", Rotterdam; 3°. „Olympia", Amsterdam; 4°. „Deutscher Turnverein", Amsterdam; 5°. „Kracht en Vriendschap", Amsterdam; 6°. „Rotterdamsche Gymnastiek- en Schermvereeniging"; 7°. „Plato", Amsterdam; 8°. „Bato", Utrecht en 9°. „Amstels

G. V.", Amsterdam.

Van de eerste drie prijswinnende Vereenigingen volgen bieronder de namen der wedstrijdturners. Het waren voor „Lycurgus-Achilles" de Heeren: Karei Muller, A. B. van Hengel, E. Brandts, F. R. Tommerup en D. de Clercq; voor de „Algemeene Turnvereeniging" de Heeren: W. J. K r a m e r s, D. D a k e, J. L i p j e s,

H. J. de Jongh en Arend van IJzeren Jr.; Voor „Olympia" de Heeren: P. K de Vries Jr., C. W. Graf, R. W esterman n, A. Frederikse en B. C. M a n t z.

Dinsdag 7 Augustus, de dag van het schoölgymnastiekfeest geeft aan ruim duizend kinderen van de openbaire

Sluiten