Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Turnbond kwam aldaar een afdeeling turners uit, die echter niét dat resultaat bereikte, hetgeen door ons Verbond was gehoopt.

Aan het eind van 1908 telt het Verbond 265 vereenigingen, waaronder 19 zelfstandige damesvereenigingen. Het totaal aantal leden bedraagt 20.448, waaronder 6Q24 werkende. Met voldoening mag worden teruggezien op de in 1908 bereikte resultaten. Er was een krachtig en opgewekt bondsleven, dat ook na de bondsfeesten viel waar te nemen in de talrijkheid van turndagen en voorturnerslessen.

Door de op 31 Januari 1909 te Zwolle gehouden jaarvergadering werd het Dagelijksch Bondsbestuur, bjj wijze van proef voor den tijd van één jaar, uitgebreid met 2 leden, die in zich respectievelijk de functies van 2en penningmeester en 2en secretaris vereenigden. Hiertoe werden de Heeren P. Peelen Jr. en Nic. Drukker gekozen. Overigens kwam in de samenstelling van het bondsbestuur nog verandering doordat in de plaats van den Heer A. M. Juten, die naar Indië vertrok, de Heer J. Bolt, te Zierikzee, trad. Die zelfde vergadering stelde voor 1909 de Redactie van het Turnblad samen uit de Heeren Joh. H. Koert, voorzitter, J. M. S c h e f f e r, technisch lid, en H. B. Reder, administrateur.

Gewestelijke uitvoeringen werden in 1909 gegeven te Wageningen, te Vlaardingen, te Vlissingen, te Venlo en te Veendam.

Hoogst belangrijk was het besluit der jaarvergadering te Zwolle om over te gaan tot gewestelijke vertegenwoordiging, waarbij ook de minderheden zullen vertegenwoordigd zijn; terwijl aan het Bondsbestuur werd opgedragen voor de volgende jaarvergadering met voorstellen te komen om het uitgesproken principe in de wet vast te leggen. Dit principe — de eindelijke consequentie van de gewestelijke indeeling van |1888 — werd, op,voorstel van het Noordergewest, .aangenomen, met 97 van de 124 uitgebrachte stemmen. ,,

Sluiten