Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoofdzakelijk zal het roeien beschouwd zijn als een middel van bestaan, en geheel over het hoofd zijn gezien, dat het ook een bron van genoegen kan zijn.

In het jaar 1715 organiseerde een Engelschman Dr. Doggett, voor het eerst een jaarlijkschen wedstrijd, open voor de „watermen" op de Theems, welke race, volgens den historie-schrijver, aan wien ik dit ontleen, nog elk jaar plaats vindt.

Eerst in 1775 wordt melding gemaakt van de eerste Regatta, waaraan uitsluitend door „professionals" werd deelgenomen.

Eerst in het begin van de vorige eeuw is het bestaan bekend van 3 amateur-vereenigingen aan de boorden van de Theems: „The Star", „The Arrow" en „The Shark".

Hoewel omtrent deze instellingen niets in bijzonderheden bewaard is gebleven, neemt men in Engeland toch aan, dat van dat tijdstip de boot niet meer werd geacht te zijn, zuiver een object tot het vervoer van personen en goederen, doch ook een middel tot genoegen en oefening.

Typisch is de kleeding der amateurs uit die dagen, zooals men ze nog wel eens op oude Engelsche platen ontmoet, bestaande uit lange pantalon, korte jas met hoogen kraag en als hoofddeksel de hooge hoed.

Voor de race-roeiers van den tegenwoordigen tijd, die werkelijk alle middelen aanwenden om zoo luchtig mogelijk in de wedstrijdboot gekleed te zijn, zoo zelfs, dat het roei-reglement noodig heeft geoordeeld, gedeelteÜjk het costuum voor te schrijven, moet het een onoplosbaar raadsel blijven, hoe het mogelijk was, in het Engelsche correcte, doch onpractische costuum te wedstrijdroeien!

Het roeien te Eton en Westminster moet ongeveer ten tijde van de oprichting van de „Leander R.C," begonnen zijn. De Westminster Water-

Sluiten