Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan. Het heeft een heilzamen invloed op lichaam en geest.

De discipline, waaraan een roeier zichzelf onderwerpt, is nuttig; geduld, zelfverloochening en doorzettingsvermogen, die hij aankweekt, zijn hoedanigheden, die hem in z'n geheele leven van dienst zijn.

De physische voordeden van de beweging, die alle spieren van het lichaam ontwikkelt, de longen versterkt en de hartwerking verhoogt, wordt wel ten duidelijkste in beeld gebracht door alle veteranen, die in vroegere dagen de roeisport hebben beoefend, en die, naast een doorloopende onverwelkbare gezondheid, meestal een hoogen leeftijd bereiken.

Het wedstrijd-roeien, mits onder een zorgvuldige training, is niet alleen een gezonde uitspanning, doch verschaft gedenkwaardige levensdagen en vormt krachtige, tot fair handelen gereede karakters.

Door geestesarbeid vermoeiden, vinden een heilzaam herstel door een uurtje roeien.

Weinig gewaarwordingen zijn heerlijker dan de snelle vaart van een goed samenroeiende ploeg; het zuiver rythmische in de beweging is zeer aantrekkelijk en de zorgvuldige beoefening daarvan wordt een kunst, die zeldzame voldoening verschaft.

Roeien heeft menigeen plicht geleerd en de vriendschap in een boot ontstaan, is voor menig jong leven een succes voor het gansche leven geworden.

Alvorens tot een nadere bespreking van het roeien als kunst over te gaan, nog een enkel woord over de ontwikkeling van deze sport hier te lande.

Het orgaan, waaruit gegevens te putten zijn over de roeisport in Nederland, is de „Nederlandsche Sport", in Maart 1882 opgericht. In de eerste nummers gaf dit weekblad eenige mede-

Sluiten