Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aanvankelijk lagen deze vereenigingen in het midden van ons land; later volgde ook de oprichting in Groningen, Zwolle, Deventer, Arnhem, Roermond, Wageningen, Breda, Alkmaar, enz.

De Kon. Ned. Zeil- en Roeivereeniging wordt dikwijls en terecht de Moeder der Nederlandsche Roeivereenigingen genoemd. "

Toen in 1885 een zaak van algemeen belang voor deze Vereenigingen het gemis aan een gemeenschappelijken band deed gevoelen, riep zij afgevaardigden van alle clubs tot een vergadering te Amsterdam samen. Het gold toen de stuurmanskwestie.

Deze vergadering had het nut van dergelijke bijeenkomsten zóó duidelijk doen uitkomen, dat zij nu jaarlijks plaats vinden.

Ook op die van 1886 werd een belangrijk voorstel aangenomen: de instelling van een Nederlandsen Kampioenschap in single sculling outrigged. Deze Vereeniging, aanvankelijk gedoopt onder den naam; „Comité voor het Championaat van Nederland voor liefhebbers in single sculling outriggers", werd later herdoopt in de „Holland Beker Wedstrijd Vereeniging," en het is op de door deze Vereeniging uitgeschreven wedstrijden, dat vele eerste krachten uit het buitenland hebben medegedongen.

De K. N. Z. en R. V. bleef niet altijd voorzittende vereeniging. Een strooming maakte zich kenbaar naar de oprichting van een Roeibond, en bij de vorming van den Nederlandschen Roeibond in 1916, aanvaardde de Koninklijke het EereVoorzitterschap, met de toezegging, haar jaarlijkschen wedstrijd te zullen blijven geven.

In 1883 werd door de drie Studenten-Roeivereenigingen „Njord" te Leiden, „Laga" te Delft, en „Triton" te Utrecht, de Nederlandsche Studentenroeibond opgericht. Deze Vereeniging geeft

Sluiten