Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nog jaarlijks haar belangwekkenden wedstrijd, waarin de beste roeiers der Vereeniging deelnemen. Een eerediploma voor de Vereeniging en een gouden Varsity-medaille voor de bemanning is de belooning voor de overwinning in de hoofdnummers.

Later is ook de Studenten-Roei vereeniging „Nereus" te Amsterdam zich bij de reeds genoemden komen voegen.

In 1918 trad ook „Aegir" definitief tot den N.S.R. toe, terwijl ook de Roeivereeniging der Wageningsche Studenten „Argo" aan de bijnummers deelnam.

Behalve deze studenten-organisatie bestaat ook de Roeivereeniging „Minerva", die zich ten doel stelt, goede studentenploegen in de gelegenheid te stellen aan buitenlandsche wedstrijden deel te nemen.

In 1900 zond zij ploegen uit naar Parijs voor de wereldkampioenschappen; in latere jaren naar verschillende Duitsche Regatta's en naar België.

De overwinningen van Laga's oude twee: de Heeren Brandt en Klein, en van den sympathieken, sedert overleden, Nereus-sculler Pott, te Mainz, blijven de hoop op nog meerdere overwinningen, nu de oorlog tot het verleden behoort, levendig houden.

Ik ben hiermede aan het eind gekomen van mijn inleiding, die uiteraard niet mocht worden een opsomming van te veel bijzonderheden. Ze was meer bestemd om in grove trekken een overzicht te geven van de wording der roeisport.

Sluiten