Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beide hoofdsoorten in: overnaadsche booten en gladde booten.

De overnaadsche boot, de naam duidt het reeds aan, is opgebouwd uit planken, die over elkaar zijn gespijkerd, waardoor men naden krijgt.

De gladde boot vertoont geen naad en is gebouwd uit breedere stukken hout, die de twee helften, stuur- en bakboordhelft, van de boot vormen en op de kiel zeer zuiver niet over elkaar, doch tegen elkaar nauwsluitend vastgehecht zijn.

Onder de overnaadsche inrigged booten neemt de wherry met de vaste banken, zooals men die veelal op de Theems ziet, de voornaamste plaats in.

Als tochtenboot is ze uitermate geschikt; ze biedt een groote mate van stabiliteit en veel bergruimte. Zij, die wel eens op de Theems op een Zaterdagmiddag hebben gevaren, weten, welke idyllische plekjes de Engelsche jongelui met deze booten weten op te zoeken, om er hun tea te gebruiken en er na deze gezellige bezigheid in uit te rusten van de kantoorvermoeienissen.

Deze soort wherry treft men in ons land ook veelvuldig aan, doch zij is de laatste jaren hier en daar reeds verdrongen door de outrigged wherry's met glijbanken, die wel minder stabiel, doch sneller zijn, en door de glijbanken een volmaakter roeigenot leveren.

Voorts is de oefenboot meestentijds inrigged en terecht. Want een oefenboot, waarin de roeier de eerste oefeningen maakt, moet zijn een boot, die zeer stabiel is, dus breed en hoog opgebouwd.

Men .kan werkelijk niet te veel nut hechten aan het gemak van de eerste oefenboot, om den roeier te wennen aan het zuiver uitvoeren der bewegingen, zoodat hij die absoluut leert beheerschen, om later met veel meer behendigheid zich thuis te gevoelen in de rankere outrigged gieken.

Sluiten