Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Racebooten, dus gladde booten, bouwt men tegenwoordig niet meer inrigged, zoodat alle nog bestaande behooren tot de ouderwetsche.

Toch kan men er zeer genoeglijke tochten in roeien, vooral doordat ze over het algemeen vaster liggen dan de outrigged booten, en menig lid der oudere roeivereenigingen herinnert zich prettige uren doorgebracht in vier- en zesriemsgieken, waarin vroeger zooveel prijzen gewonnen werden.

De outrigged booten hebben meest alle glijbanken.

Zoowel overnaadsch als glad ziet men er in de types: skiff, tweeriems (met of zonder stuurman), vierriems (met of zonder stuurman), achtriems, dubbel scull (met en zonder stuurman) en de sculling drie en vier.

Ook de sculling acht bestaat, doch in ons land heeft zich nog geen Vereeniging een dergelijke boot aangeschaft.

Het moderne wedstrijdroeien geschiedt hoofdzakelijk in overnaadsche en gladde outrigged gieken.

Nuttig is, een oogenblik bij de onderdeden van de boot stil te staan. Wanneer men zich in een boot gezeten denkt met het gelaat naar den voorsteven, evenals de stuurman, dan heet linkerzijde bakboord, rechterzijde stuurboord.

Boeg, midschip en achtersteven zijn de gebruikelijke benamingen voor het voorste, het midden en het achtergedeelte van de boot.

De kiel is de ruggegraat van de boot. Bij zware booten is de kiel zichtbaar aan binnen- en buitenkant, bij gladde racebooten alleen binnenwerks; het gedeelte binnenwerks noemt men binnenkid.

Aan beide zijden van de kiel zijn loodrecht daarop de dunne en dikke inhoutjes aangebracht. Zij vormen met de kiel het eigenlijke geraamte.

De houtstrooken tegen de kiel, de z.g. zand-

Sluiten