Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De demontabele boot (meest Fransch of Belgisch fabrikaat) loopt bij vervoer per spoor, boot of kar, minder gevaar van schade.

Waar echter de spoorwegen tegenwoordig lange wagens bezitten zonder zijwanden, om balken of ijzeren staven te vervoeren, kan men gemakkelijk een achtriems giek op twee van zulke wagens transporteeren. De acht rust in z'n geheel op één wagen, en het stuk, dat langer is dan de wagen, steekt over den tweeden wagen uit, zoodat bochten in de lijn geen verhindering vormen.

In aansluiting hiermede, is het wel gewenscht een overzicht te geven van de lengte der racebooten:

Skiff M 6.50—9 gewicht 10—17 KG

Dubbelscull . . „ 9—11 „ 23—30 „

Tweeriems . . „ 10—12 „ 25—30 „

Tweeriems z. st. „ 9—11 „ 23—30 „

Vierriems. ... „ 12—15 „ ' 50—60" „

Vierriems z. st. „ 12—14 „ 48—55 „

Achtriems 18—20 „ 100—112,,

Zooals ik reeds zeide, worden de dollen onderscheiden in vaste en draaidollen. De vaste dol bestaat uit twee loodrecht op het boord staande houten, die evenwijdig loopen.

De één, waartegen de riem bij het halen'drukt, heet de trekdol, de ander, die bij het strijken dienst doet, de strijkdol..

Het hout, dat tusschen de beide dollen ligt, en waarop de riem rust, heet het scheerhout.

De draaidol is in gebruik genomen na de uitvinding van de glijbanken. Door deze uitvinding werd de roeier in staat gesteld, de riemen veel verder naar voren en achteren te brengen dan op vaste banken, en om nu te voorkomen, dat de dollen het langer maken van den slag weer verhinderden, zou men hebben moeten overgaan tot het verder uitéénzetten van den trek- en strijkdol.

Sluiten