Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze grootere speelruimte zou een grootere onvastheid geven aan de riemen en grootere wrijving.

De draaidol echter draait met de riemen mede, en is dus in haar constructie veel beter.

Zeer in trek is gekomen de z.g. dubbele draaidol, geschikt om dienst te doen voor oars en voor scuüs.

Fig. 4. Dubbele draaidol.

De riem (oar) en de scull bestaan uit het handvat, het binneneind, het buiteneind en het blad. Op de plaats waar de riem in de dollen rust, is hij over een lengte van circa 15 cM met leder bekleed om de wrijving te vermindéren, en op dit leder is het stootteer aangebracht, om het uitglijden uit de dollen te verhinderen.

In riemen kent men verschillende soorten, nl.:

de volle riemen;

de volle riemen aan twee zijden uitgehold; de lichtere holle riemen.

Het roer zit met de roerpen aan den achtersteven verbonden. Het bestaat* uit blad en juk, aan welks uiteinden de stuurlijnen verbonden zijn.

Ik hoop U hiermede een overzicht gegeven te hebben van het materiaal, en knoop gaarne de opmerking hieraan vast, dat de juiste behandeling vooral van de lichte en teere booten niet alleen door elk roeier moet worden betracht als plicht tegenover zijn Vereeniging, die recht heeft op een lang behoud van haar materiaal, doch ook tegenover de roei-etikette, die ruwheid en onbeholpenheid bij het gebruik van booten, ten strengste afkeurt.

Beide dollen zitten tegenover elkander en draaien om dezelfde spil, waardoor het mogelijk wordt den éénriem-dol of den scull-dol naar believen te gebruiken. Dezelfde boot (mits geen skiff) kan men hierdoor als dubbel scull of als oar-boot voortbewegen.

Sluiten