Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zou ik slechts toejuichen, indien wij in Holland de kalme correctheid van den Engelschman zouden kunnen overnemen.

Ieder roeier blijft een persoonlijkheid, doch erkent z'n stuurman, zoodra hij de boot uitbrengt, totdat hij haar weer in de loods geborgen heeft, als zijn aanvoerder.

De stuurman heeft daardoor een aangenamer taak en de harmonie in bevelen en gehoorzamen komt de boot en het prettige roeien slechts ten goede.

Van groot belang is de eenvormigheid in de commando's. De verbonden Nederlandsche Roeiverenigingen hebben dit belang ingezien en bij het herzien van het Roeireglement, zijn ook de commando's opgenomen, die men goed zal doen in practijk te brengen, terwijl de oude vormen van commando's in geschiedboeken kunnen worden begraven.

Overgaande tot een bespreking der commando s, het volgende: Elk commando wordt onderscheiden in een waarschuwings- en een uitvoeringscommando.

I. Het uit- en inbrengen van de boot. Uitbrengen — de boot! Binnenbrengen — de boot! De stuurman plaatst zich bij het roer" of de punt, de loodsknecht tegenover den stuurman en de roeiers elk ter plaatse van hun zitbankje, zoodra de boot van de schragen is getild en aan beide zijden ruimte voor de roeiers gekomen is.

Het is natuurlijk niet voor elk geval mogelijk hier aan te duiden, hoe de boot het best moet worden uit- en ingebracht. In bijzondere gevallen brij zeer lange booten doet men goed, eerst te overleggen, op welke wijze het veiligst gewerkt kan worden, om daarna met kalmte en veel zorg de boot in de handen te nemen.

Sluiten