Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het uitstappen geschiedt mede in 3 tempo's en op dezelfde wijze als bij het instappen.

Éénl Handen aan de topboorden, lichaam oprichten, met buitenvoet (d. i. dus de voet, die nier aan het vlot grenst) op de kiel.'

Twee! Been op het vlot zetten.

Drie! Andere been uit de boot op het vlot plaatsen en tegelijk den riem uit den dol halen.

De stuurman behoort het laatst in te stappen en het eerst uit te stappen, om in de gelegenheid te zijn de boot, voor zoover noodig, vast te houden. Indien in een wherry een dame stuurt, stapt zij eerst in, daarna de, roeier.

Het in- en uitstappen in een skiff vereischt groote behendigheid en voorzichtigheid. Bij gebrek aan topboorden, die voldoenden weerstand bieden voor den druk bij het instappen, ziet men in de skiffs een ijzeren stang aangebracht direct achter het voetbord. Aan deze stang kan men zich vasthouden bij het zitten gaan en optrekken bij het oprijzen.

III. Bij het verlaten van het vlot. Afzetten — aan bakboord (stuurboord)! Dit commando is eenvoudig genoeg. De loódsknecht op het vlot drukt de boot met de daarop liggende riemen weg, totdat de riemen vrij zijn.

IV. Om te vertrekken commandeert de stuurman, nadat hij zich overtuigd heeft, dat alle roeiers klaar zijn: slagklaar — af!

V. Moet de boot tot stilstand worden gebracht, dan wordt gecommandeerd: Laat — loopen de boot!

De roeiers doen dan niets anders dan ophouden met roeien en houden de bladen van de riemen op het water. De boot zal natuurlijk nog een eind

Sluiten