Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Is het noodig na een paar strijkende of halende slagen den gang opééns aan de boot te ontnemen, dan weer het commando: Houden de boot!

Na het halen draait men dus de riemen in den strijkstand, zonder echter de strijkbeweging te maken; na het strijken in den haalstand zonder te halen.

Men kan natuurlijk ook één der boorden alleen laten strijken of halen om zijwaartsche beweging te verkrijgen.

Commando's luiden dan: Bak- of Stuurboord •— halen (strijken)! En zoodra genoeg: Houden — de boot, of laat loopen ■— de boot, of kortweg: Dank U!

Het commando: Dank Lï! is in de practijk zéér gemakkelijk door de kortheid. Men voegt er aan toe, indien men zich tot één boord of één roeier of meerdere roeiers richt, resp. den naam van het boord, het nummer of de nummers van roeier of roeiers. Dus: Dank U stuurboord! Dank U No. 1! Dank U No. 1 en 4!

VII. Draaien. Het commando hiervoor is: Over bakboord — rond! of over stuurboord — rond!

Bakboord strijkt, stuurboord haalt, of in het tweede geval stuurboord strijkt, bakboord haalt.

Is voldoende gedraaid, dan: Dank U!

Moet het halende boord, het strijkende helpen, dan roept men b.v.: Dank stuurboord! stuurboord strijk! of En — gelijk!

Laat — loopen de boot! en Houden •— de boot! zijn ook bij het rondmaken nuttige commando's, vooral het tweede, indien men de boot plotseling wil stoppen.

Het is duidelijk, dat dan het halende boord de riemen in strijkstand brengt, het strijkende boord in haalstand.

Sluiten