Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het rondmaken met een achtriems biedt extra moeilijkheden; teneinde de boot geen al te groote wringing te geven, laat men liever niet alle acht roeiers tegelijk vier aan vier halen en strijken, doch commandeert men: 1 en 3 — halen, 6 en 8 strijken! Het voordeel is werkelijk niet denkbeeldig, men gaat het slapworden van de boot tegen.

VIII. Het kan voorkomen, dat bij het afzetten van een oever met hevigen zijwind, die het afzetten bemoeilijkt, slechts twee der roeiers de riemen spoedig vrij kunnen krijgen. In zulk geval commandeert men: twee boegen, slagklaar — af!

Bij een acht ook wel eens: vier boegen (slagen) slagklaar — af! Men zou zich kunnen voorstellen, dat de acht ter hoogte der boegen in een vernauwing ligt, zoodat alleen de slagen de boot op gang kunnen brengen. Om de overigen te doen invallen, roept men: En — gelijk!

IX. Bij het roeien van een bocht, indien de beweging aan één der boorden méér uitwerking moet hebben, commandeert men: Bakboord — best! of Stuurboord — best!

En daarna: En ■— gelijk! zoodra de boorden wederom gelijk moeten werken. Ook bij strijken of rondmaken kan het noodig zijn te werken met de commando's: Bakboord (stuurboord) — Best!

X. Het waarschuwingscommando voor een hindernis voor de riemen aan bak- of stuurboord luidt: Let op de riemen aan •— bakboord! of let op de riemen aan •— stuurboord!

In zulk geval is het de plicht van de roeiers om toe te zien, hoever de riemen moeten worden ingehaald, om vrij te blijven.

XI. Laat de ruimte niet toe, met even ingehaalde

Sluiten