Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

riemen te passeeren, dan commandeert men: Beide boorden — slip! of: bakboord (stuurboord)

- slip!

Het slippen bestaat daarin, dat de riemen eerst een weinig (eenige clvl's) uit den dol worden gehaald en daarna over het lichaam heen, door dit achterover te gooien, langszij de boot worden gebracht. Het lichaam behoort direct weer te worden opgebracht, tenzij (en hiermede moet elke stuurman bij het passeeren van lage bruggen rekening houden) de breedte en hoogte van de brug noodig maken,' dat de achterovergevallen houding eenigen tijd moet blijven ingenomen. De stuurman waarschuwt dan vooruit!

Nooit mogen de riemen bij het slippen worden losgelaten!

Nooit moet men méér slippen dan absoluut noodzakelijk!

Zoodra men weer opgekomen is, en de riemen weer kunnen worden uitgebracht, luidt het commando: Bakboord (stuurboord) of beide boorden

— riemen uit! Spas*

Bij inrigged wherries met open dollen heft men de sculls op door de bladen op het water te laten rusten, en ze daarna uit den dol te tillen, waarna de sculls vanzelf evenwijdig met de boot komen te liggen, en binnen boord kunnen worden gebracht. Het loslaten der sculls zou veroorzaken, dat de dollen door den druk breken.

Bij alle bewegingen moet de stuurman in de eerste plaats letten op de ligging van zijn boot, t. o. v. de omgeving. Daarna op de punt en op het stuur. Hierin wordt hij bijgestaan door boegen slagroeier, die nuttige wenken als: pas op — het stuur, of pas op — de punt, kunnen en mogen geven, zonder zich evenwel in de commando's te mengen.

Het sturen is een groote kunst, en vereischt

Sluiten