Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vooral in gladde wedstrijdbooten veel ervaring en handigheid.

Hoe vaak zal gedurende een wedstrijd het eene boord harder trekken dan het andere; de stuurman heeft hierin te voorzien zonder de snelheid van zijn boot te verminderen. Als regel stuurt men het best tusschen twee achtereenvolgende slagen, niet te plotseling, doch zorgzaam. Het omleggen van het stuur gedurende den doorhaal verhoogt den weerstand voor de roeiers, en mat af.

Het nemen van bochten laat men de roeiers het best zelf bewerkstelligen door te commandeeren: stuurboord of bakboord — best! Het genoemde boord trekt dan harder, het andere minder hard, en de bocht kan zonder bijsturen gemaakt worden. Wil men weer recht uit, dan volgt het commando: En — gelijk!

Een goed stuurman moet zijn kalm en vastberaden, snel en zonder fout weten te commandeeren, en zich vooral goed verstaanbaar weten te maken! Vooral bij een acht is dit geen gemakkelijk werk!

Oefeningen in het uitvoeren der commando's tusschen de duc-dalven van een brug, zooals bij het afleggen van proeven geschiedt, zijn hoogst nuttig om goed te leeren beoordeelen, wat men doen moet.

Voor de roeiers is het gewenscht, zich van het eerste begin goed te doordringen van het effect van een handeling op de bewegingen en richtingen van de boot.

Vele roeiers geven zich daarvan eigenlijk weinig, soms nimmer rekenschap, zoodat zij, wanneer zij door omstandigheden tot het tijdelijk sturen geroepen worden, daarin falen.

Na de behandeling der commando's, die ieder beginneling eerst dienen te worden uitééngezet, kan

Sluiten