Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitdrukking, waarmede precies is aangegeven, wat bedoeld wordt. Niet naar rechts noch naar links overhellen, niet in draaiende beweging op de bank verschuiven. Recht, recht, recht, wat er ook met de boot gebeurt.

In ranke vaartuigen is men dikwijls maar al te zeer geneigd om het lichaam zijwaarts te gooien tegengesteld aan het lager vallende boord. Verkeerd ! Blijf rechtop zitten en herstel dit nooit door gewichtsverplaatsing, wanneer éénmaal de boot aan beide boorden gelijk beladen is.

Het zitten is een voornaam ding, ook met het oog op het roeien van lange tochten. De harde bank maakt men dan tot zachtere zitplaats met een kussen, viltje of handdoek, die vooral niet te dik mogen zijn, om het lichaam niet te veel in de hoogte te verplaatsen.

Men ontneemt daarmede ruimte, noodig voor het bewegen van de riemen. Bij het uittrappen van het glijbankje lette men er vooral op, zich niet van het bankje te trappen, wat nog wel eens gebeuren wil, indien de stoot van het bankje aan het eind van den slag te krachtig is.

Ook het naar binnen of naar buiten vallen met het lichaam kan ten gevolge hebben, dat het bankje uit de loopers wipt en dienst weigert. Hoe fataal zoo iets onder een wedstrijd is, kunnen verscheidene ploegen U uit de practijk mededeelen.

Daarom, leer van meet gemakkelijk doch stevig te zitten, recht voor het werk, recht tegenover het voetbord en recht op elk moment van den slag. De zwaai, dien het lichaam maakt, wordt dus steeds gemaakt in een vlak evenwijdig aan de kiel van de boot.

Men komt dan niet tot gewichtswijzigingen aan stuur- of bakboord!

Voor den stuurman is het goed-zitten ook van veel belang. Hij regelt met zijn gewicht vóór het

Sluiten