Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het is een veel voorkomende fout om bij het omvallen van één der boorden in te pikken, vóórdat de riem de juiste plaats van inzet bereikt heeft. De slag wordt daardoor zeer verkort, de ongelijkheid in de hand gewerkt, en het in den goeden stand terugbrengen van de boot niet bereikt.

Ook ziet men vaak en dit vooral bij ruw water,' de bladen tegen de golven slaan, waardoor de boot uit haar evenwichtsstand wordt gebracht.

Het verdient daarom aanbeveling bij ruw water hooger dan gewoonlijk te scheren en de riemen tot het laatste toe vrij te houden van het water.

Vóór alles dient men het rhythme in den slag te bewaren, een gave, waarover weinig roeiers beschikken, zoodat de slagplaats in een boot slechts zelden voldoende wordt bezet.

Een rhythmische slag geeft éénheid aan de ploeg en verhoogt zelfs onder zeer moeilijke weersomstandigheden het genot van het roeien in niet onbelangrijke mate.

Omtrent het bijhalen van de armen en den daarmede gepaard gaanden doorhaal, dient nog gezegd te worden, dat de doorhaal moet zijn krachtig en gelijkmatig, dus vooral zonder ruk.

Met beide handen moet gelijk van kracht getrokken worden en hoewel de buitenarm als vormende den hefboom met de meest nuttige uitwerking, oogenschijnlijk aangewezen zou zijn het grootste arbeidsvermogen te verrichten, dient er voor gewaakt te worden, niet in de fout te vervallen, met den buitenarm harder te halen, daar een scheef vallen van het lichaam hiervan bijna altijd het gevolg is.

Beide handen, beide armen, beide schouders, beide beenen en beide voeten moeten gelijkmatig ingespannen zijn tijdens den doorhaal.

Bij de armbeweging komt ook ter sprake het

Sluiten