Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zwaaiden stand en het bliksemsnel weggooien der armen, ondergaat de boot dus even zoovele vertragingen of versnellingen, die door de lichaamsbewegingen worden veroorzaakt.

Om krachtsverspilling te voorkomen, moet de gang van de boot echter zoo gelijkmatig mogelijk worden gehouden en moet elke ruk of stoot worden vermeden.

Rettig geeft hierover in zijn „Das Geheimniss des englischen Schlages" een zeer belangwekkende, uitvoerige beschrijving, die ik dengenen, die hierover meer wenschen te weten, zeer ter bestudeering aanbeveel.

Omtrent het nut van een gelijkmatige vaart geeft Rettig het volgend bewijs:

Stel, twee roeiers met gelijk vermogen, roeien 400 Meter in 120 seconden.

Den weerstand van het water bij deze snelheid aannemende op 50 KG wordt het arbeidsvermogen 50X400 = 20000 KGM.

Roeier A roeit gelijkmatig met een snelheid van 3,33 M per seconde, roeier B doet over 100 M 5 M per seconde en legt de resteerende 300 M af in 100 seconden.

B heeft over 100 M dan een waterweerstand

te overwinnen van ^^3)^ * 50 = 114 KG en

het arbeidsvermogen over 100 M is dan 114 X 100 = 11400 KGM. Van zijn totaal-arbeidsvermogen aangenomen op 20000 KGM blijft dus voor de resteerende 300 M 86000 KGM over. Om deze 300 M in 100 seconden af te kunnen leggen, moet hij een snelheid van 3 M per seconde ontwikkelen. De weerstand bij deze snelheid

is (3^3F X 50 = 45 KG en het arbeidsvermogen daartoe noodig wordt 45 X 300 = 13500 KGM,

Sluiten