Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij beschrijft ze, vrij vertaald, aldus:

„Als slag zou ik een roeier van niet meer dan 75 KG gewicht kiezen. Iemand met een zwaarderen lichaamsbouw is bijna zonder uitzondering te traag en kan midden in de boot geplaatst, beter tot zijn recht komen, daar hij dan het tempo slechts te volgen en niet aan te geven heeft. Het liefst zie ik een roeier met een lang lenig lichaam op de slagplaats. Elke fout door den slagroeier gemaakt, is de ploeg geneigd over te nemen, zoodat slechts buitengewoon stijlvolle roeiers als slag een succes zullen zijn. Het temperament speelt ook een voorname rol; iemand met een vurige besliste natuur, rustig en zelf beheerscht, die liever sterven zou dan den strijd op te geven, is een ideale slagroeier. Zulke ménschen worden doorgaans met dit talent geboren; men verkrijgt deze eigenschappen slechts zelden door oefening.

No. 7. Van evenveel gewicht is een goede bezetting van deze plaats. Een goede tweede slag steunt den slagroeier, weet hem voor overijling te behoeden en kan hem aanzetten tot versnelling. Hij is voor stuurboord de man met de grootste verantwoordelijkheid, want elke ongelijkheid van hem wreekt zich over het geheele boord. Elke verandering in het tempo behoort hij direct op te vangen en aan zijn boord over te dragen. . No. 6 is de slagroeier, het hoofd van de ploeg, No. 6 is de groote kracht van de achtermachine. Men kiest op deze plaats doorgaans iemand van groote lichaamskracht, die een goeden stijl volkomen beheerscht en den zwaai en het rhythme er steeds in weet te houden.

Elke versnelling van den slagroeier neemt hij over, doch houdt zijn slag lang en rustig; hij dient in de laatste minuut van een wedstrijd even fraai te roeien als in de eerste.

Zijn vorm verandert hij nimmer; hij kent geen

Sluiten