Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vermoeienis, hij is de regulator van de gansche ploeg.

No. 5 en 4 moeten roeiers zijn van zwaar gewicht, al staat hun roeikunst ook niet zoo bijzonder hoog. Midden in de boot zittend kunnen zij niet veel onheil aanbrengen, hoewel ook hier uitnemende roeiers een voordeel zullen bieden boven twijfelaars.

No. 3 en 2. Bij hen is techniek van meer beteekenis dan gewicht. Opgewektheid en aanpassingsvermogen vooral voor No. 2 zijn vereischt.

De boegplaats is verreweg de moeilijkste. Bij den boegroeier komen alle fouten van de ploeg samen. Hij moet dan ook een goede waterman zijn, vertrouwd met boot, water en riem, als met het ABC.

De beste boegroeiers waren meest goede scullers. Zij leerden in hun sciff fijn te voelen, wat noodig is om een boot stil te houden."

Over den stuurman kan ik na alles, wat ik reeds eerder zeide, kort zijn.

Het reglement laat een minimum gewicht toe van 50 KG en elke Kilo meer, is doodgewicht zonder nuttig vermogen.

Niet altijd echter, want een zwaarder stuurman, met meer overwicht over de ploeg, kan van veel grooter waarde zijn, dan een licht mannetje, dat de boot verstuurt. Welke treurige ervaringen daarover zijn opgedaan, is te droevig om te memoreeren.

Wat het gewicht van den stuurman kan uitmaken, heeft Minerva's oude twee in 1900 te Parijs ondervonden. Het Fransche Reglement gaf geen minimum gewicht aan en dus zag men in de Fransche tweeën, jongens nauwelijks boven 10 jaren. In de voorwedstrijden werd Minerva slechts snelste tweede, en kwam daardoor nog in den eindwedstrijd.

Sluiten