Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV. HET SCULLEN.

Men noemt dit het roeien met twee riemen (sculls), voor iedereen, die goed met de roeitechniek vertrouwd is, een genot, dat, toegepast in de gladde sciff, door geen andere sport wordt overtroffen.

Men is in een sciff op zich zeiven aangewezen; anderen kunnen door het maken van fouten niet hinderlijk zijn; de sciff ligt stabiel of wankel naar eigen kunnen.

Voorliefde voor het roeien aan bak- of stuurboord bestaat niet; men moet het roeien aan beide boorden absoluut kunnen beheerschen. Gevaar voor éénzijdige lichaamsontwikkeling bestaat bij het scullen in vaak mindere mate, want elke ongelijkheid links of rechts straft zich door wankel liggen van de boot, hetgeen in een gladde sciff waarlijk niet onder de aangename gevoelens mag worden gerangschikt.

Toch moet men, stelt men zich het roeien in de wedstrijd-sciff als ideaal, dit hoogste genot niet trachten te bereiken alleen om het plezierroeien, doch. vooral jongeren dienen het wedstrijdroeien daarbij in de eerste plaats voor oogen te houden.

Een groot sculler heeft eens gezegd: „Scullen is talent!" Inderdaad, zonder talent is nauwelijks een knap sculler denkbaar, want afgezien nog van een goeden geschikten lichaamsbouw moet de sculler behalve alle eigenschappen van den roeier met één riem nog de begaafdheden van den stuurman bezitten.

Hij moet door omkijken telkenmale zijn vaarwater verkennen, daarbij zoo mogelijk zijn gang niet onderbreken, op het richting houden letten

Sluiten