Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doorhaal, uitdruk, herstel en het gebruik van de rolbank.

Een scherpe inzet als in de riemenboot zou ook in de sciff een zich oprichten van de rolbank aan het begin van den slag en een terugvallen aan het einde ten gevolge hebben. De zooveel lichtere sciff zou daardoor, als men uitgetrapt zit, met de punt buitengewoon in het water worden gedrukt, hetgeen het doorloopen van de boot zeer zou benadeelen.

Heel anders wordt dit echter, indien men direct begint de rolbank over 'ƒ3 van de rails te gebruiken, zonder het lichaam op te zwaaien, en daarna de zwaai over het resteerende 2/3 gedeelte gelijkmatig te verdeelen.

Duidelijk is, dat de door den opzwaai ontwikkelde kracht dan ook gebezigd wordt op het juiste moment, wanneer de hoeken, die sculls en boot vormen, de gunstigste zijn.

De steun, dien men dan tegelijkertijd door den beenarbeid en door het tijdig bijhalen der armen, geeft, is van een groote uitwerking op den gang van de boot, die als het ware wegschiet, als een pijl uit den boog op het einde van den slag, wanneer de maximum trekkracht is uitgeoefend.

Aangaande het armenwerk moet nog opgemerkt worden, dat dit in de sciff van zeer groot gewicht is. De ellebogen, zooveel mogelijk tegen het lichaam gedrukt, moeten zoover mogelijk naar achteren worden gebracht, zoodat de handen ter hoogte van de heupen komen. Met achteruitgedrukte schouders wordt dan het water losgelaten.

Op dit oogenblik begint tevens reeds het oprichten van het lichaam voor het herstel. Dus in tegenstelling met den riemenstijl wordt het lichaam naar de handvatten der sculls toegebracht. Doorzwaaien van het lichaam wordt meestentijds gesteld op 45° met de verticaal, meer of minder ver,

Sluiten