Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de wedstrijden onder 1, 2 en 3 toegelaten, moeten zijn liefhebbers en leden van de Vereeniging, voor welke zij uitkomen.

Wat verstaat men nu onder liefhebbers of amateurs ?

Het Reglement omschrijft dit als volgt in par. 3. Als liefhebber-roeier of liefhebber-stuurman wordt niet beschouwd:

a. Hij, die na 1 Januari 1888 in een wedstrijd geroeid of gestuurd heeft om een inzet, geldprijs of inleggeld.

b. Hij, die willens en wetens geroeid of gestuurd heeft om een prijs met of tegen iemand, die geen liefhebber-roeier of liefhebber-stuurman is.

c. Hij, die om winst of geldelijk voordeel lichaamsbewegingen van welken aard ook aan anderen heeft geleerd, daarbij behulpzaam is geweest of zelf heeft uitgeoefend, of door het uitoefenen van een tak van sport in zijn levensonderhoud heeft voorzien.

d. Ieder varensgezel, en hij, die voor geld of loon heeft geroeid of aan roeisport verbonden is geweest.

e. Hij, die behoort, of behoord heeft tot de arbeiders, ambachtslieden, dienst- of werkboden, of die als arbeider door handenarbeid in zijn onderhoud voorziet, of heeft voorzien.

f. Hij, die in een anderen tak van sport niet als amateur wordt beschouwd.

g. Hij, die het beoefenen der roeisport niet uit eigen middelen bekostigt of bekostigd heeft, of daarvan eenig vermogensvoordeel in het vooruitzicht heeft of heeft gehad.

Uitzonderingsbepaling: Leeraren, voorzien van Staatsacte, vallen niet onder de bepaling van par. 3c.

Sluiten