Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn der Vereeniging en hun naam en kwaliteit minstens een half uur vóór den aanvang van den wedstrijd aan den Kamprechter of den President der Vereeniging, die den wedstrijd heeft uitgeschreven, worden gemeld. De Kamprechter zal van die vervanging melding maken in zijn verslag van den wedstrijd.

De stuurman mag steeds worden vervangen, doch van de roeiers niet meer dan de helft.

Indien voorwedstrijden worden geroeid, mogen geen veranderingen plaats hebben in de ploeg, die den eindwedstrijd roeit.

Aangaande de voorwedstrijden is in par. 19 een zeer vindingrijke indeeling opgenomen.

Afvaart, baan, aankomst volgen daarna in zeer duidelijke omschrijvingen. Ook wat er geschieden moet bij gelijke aankomst.

Voorts geeft het reglement aanwijzingen in gevallen_ van geschil, onwettige handelingen en aanvaring, waarvan de aanvaringsparagrafen de belangrijkste zijn.

Toen de Maasgieken, speciaal voor ruw water gebouwd, meer in gebruik kwamen, zijn ook voor deze categorie van booten, voorschriften gemaakt, teneinde tot éénzelfde klasse van booten te komen, en de voor deze booten uitgeschreven lange afstand-wedstrijden te regelen.

Intusschen hebben de lange afstand-wedstrijden in Maasgieken slechts korten tijd van bloei gekend. Wellicht, dat, nu de oorlog tot het verleden behoort, de belangstelling voor dit nummer weer zal ontwaken, doch betwijfeld mag worden, of de aan binnenwateren gelegen Roeivereenigingen, van welke doorgaans de meeste kracht uitgaat, haar medewerking zullen verleenen.

De afwijkende stijl en de op ruw water vereischte oefeningen vormen m.i. een groot beletsel,

Sluiten