Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoodat de lange-afstand-wedstrijd op de Maas wel een ontmoeting zal blijven tusschen die vereenigingen, welke met het roeien op open wateren vertrouwd zijn.

Bij het opsommen van de in ons land telkenjare terugkomende wedstrijden valt op, dat Amsterdam een voorrang te dien opzichte heeft. Bijna alle groote Regatta's zijn op den Amstel samengetrokken, iets wat, dunkt mij, de roei-enthousiasten in andere oorden van ons land slechts met leede oogen kunnen aanzien, en zij moeten dan ook ernstig medewerking verleenen om te geraken tot Roei-Regatta's op andere wateren, waardoor de opbloei van de roeisport verzekerd is!

Vóór ik eindig, nog een enkel woord over het damesroeien.

Enorm is de liefhebberij, die de laatste jaren van de damesleden is uitgegaan, en we kunnen ons gelukkig rekenen, dat Rotterdam daarbij niet ten achter is gebleven. Het dames-stijl-roeien op de wedstrijden, is langzamerhand een zeer aantrekkelijk nummer van het programma geworden.

Het is nu wel genoegzaam bewezen, dat de roeisport, eertijds een puur mannelijk bezit, geenszins aan de vrouwelijke sexe behoeft te worden onthouden. Een sport, die ik kenschetste als „Kunst", en waarbij behendigheid, sierlijkheid van bewegingen meer wegen dan kracht, moet het eigendom zijn van allen, die het water liefhebben, die de gezondheid met volle teugen wenschen te genieten, en die een blijvende waardeering houden voor de waarheid, dat zonder de bekoorlijke sexe, het leven een weinig boeiend en vervelend tijdsverloop zou zijn!

Ik ben hiermede aan het eind gekomen van wat ik over het „Roeien" te zeggen had, en wil

Het roeien.

6

Sluiten