Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORWOORD.

Sub-Commissie „Lichamelijke Opvoeding" voor de Tentoonstelling en Congres „Opvoeding van de Jeugd boven den leerplichtigen Leeftijd", 's Gravenhage iqiq. verzoek

ondergeteekende, een brochure samen te stellen over hetgeen er bestaat en ontbreekt op het gebied der Lichamelijke Opvoeding in Nederland.

De bedoelde Commissie is uit de volgende dame en heeren samengesteld:

Mej. Th. J. E. van Aken, Directrice 2e H. B. S. v. Meisjes Den Haag, gedelegeerde van de Commissie van Uitvoering. '

F. W. Baron van Tuyll van Serooskerken, Voorzitter der Staats Commissie van Advies voor Lichamelijke Opvoeding (Voorzitter).

G. Graafland, Gymnastiek-Onderwijzer, Den Haag.

7- 7- Hens, Leeraar aan het St. Willebrordus-College te Katwijk a. d. Kijn, Res.-Luit. der Grenadiers (Secretaris).

C. A. W. Mrschman, Secr.-Penn. van het Ned. Olympisch Comité

J. W. Kips w.i., Leeraar H. B. S., Den Haag.

7- M. 7. Korpershoek, Bestuurslid der Ver. van GymnastiekOnderwijzers in Nederland, Rotterdam.

P. L. Lttcassen, Amsterdam.''

7hr. Mr. G. C. Von Weiier, VobrzifteV Ned. Bond v. Lichamelijke Opvoeding, Den Haag. (. 1

Sluiten