Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een onderdeel van bovenvermeld college was een Enquête- en Statistiek-Commissie, bestaande uit de HH. J. W. Kips, J. M. J. Korpershoek en J. J. Hens, die een rapport uitbracht, waaraan de gegevens voor deze brochure zijn ontleend.

Met waardeering en erkentelijkheid moet van den arbeid dier Commissie in deze uitgave gewag worden gemaakt, evenals van de bemoeiingen van den Heer L. L. Franx, Comm. a. h. Departement van Binnenlandsche Zaken, die de uitwerking van het rapport voornoemd verzorgde.

De samensteller: LEO LAUER.

Amsterdam, Juli iqiq-

Sluiten