Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De beoefening van het Honkbal-spel in Nederland.

IT boekske .wil ik openen met een .woord van Theodore Roosevelt, den onlangs overleden oud-president der Vereenigde Staten van Amerika. Wat schreef Teddy toch

omstreeks 1900 in zijn werk „Amerikanisme"? Het volgende: „Ik ben geen voorstander van het onzinnig overladen bij het onderwijs. Een jongen moet echter werken, hard werken op school, ten eerste ter wille van het leeren, ten tweede ter wille van den heilzamen invloed, die het rustig, gestadig zitten arbeiden op het karakter heeft. Maar ik houd het er al evenzeer voor, dat jongens, die buiten schooltijd flink mogen spelen en met armen en beenen zwaaien, geen behoefte zullen voelen, woelig en rumoerig in de les te zijn. Even veel animo moeten jongens bij hun leeren als bij een voetbalwedstrijd toonen. Een gulden regel is het oud refrein: leeren en spelen, alles op zijn tijd!"

Er zijn menschen, die Roosevelt's woorden in geestdrift zullen

Sluiten